20.6. 2024 od 9:00 se bude u nás na Farmě Markových, Únanov 12, konat seminář s tématikou „Klimatická změna, precizní a regenerativní zemědělství” pro odbornou veřejnost s zajímavým programem.

Přednášet budou:

 • prof. Ing. Zdeněk Žalud Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
  Odborné zaměření: bioklimatologie, biometeorologie, agrometeorologie, růstové modely, dopady změny klimatu na růst a vývoj rostlin.
 • doc. Ing. Vojtěch Lukas Ph.D., Mendelova univerzita v BrněVýzkumné zaměření
  Výzkumné zaměření: Precizní zemědělství, využití dálkového průzkumu pro monitorování půdy a vegetace; spektrální charakteristiky rostlin; analýza obrazů; digitální mapování půdy, hodnocení prostorové variability půdy a plodin; zpracování a analýza dat v geografických informačních systémech (GIS), informační systémy pro řízení farmy (FMIS).
 • Ing. František Širůček, Farma Sedlečko
  je známý svým přístupem k udržitelnému hospodaření a využívání moderních technologií v zemědělství. Farma Sedlečko se specializuje na pěstování plodin a chov zvířat s důrazem na ekologické postupy a ochranu životního prostředí.
 • Ing. Lubomír Mahravý, Biopratex
  Certifikovaný poradce s dlouhodobými výzkumnými i praktickými zkušenostmi v oblasti půdoochranných technologií.
  “Cílem je zvyšovat produkční schopnost půdy pro trvale udržitelné – regenerativní hospodaření.”

Případné dotazy na email: info@farmamarkovych.cz

Zájemci se mohou registrovat do 18. 6. 2024.
Zde je i přihlašovací formulář. Prosíme o jeho vyplnění. Děkujeme.

9 + 9 =

Kompletní program semináře:

Skip to content