FARMA MARKOVÝCH

“Na způsobu hospodaření záleží”
Navštivte náš nový e-obchod. Prodej máku, lisovaného oleje a zrní pro ptactvo.

Rodinná farma na Znojemsku

Farma se nachází v obci Únanov u Znojma. Zabývá se pěstováním pestré škály plodin, zpracováním Českého modrého máku, olejů z vlastních vypěstovaných semen a prodejem krmiv a směsí pro exotické ptactvo, holuby a další.
Historie našeho hospodářství sahá až do roku 1696. Od té doby se zde vystřídalo mnoho generací hospodářů. V roce 2006 jsem po rodičích hospodářství převzal se svou manželkou. Vlivem různých okolností jsme ukončili chov skotu a postupně rozšířili výměru obhospodařovaných pozemků. Orná půda zaujímá výměru více než 360 ha, trvalé travní porosty 32 ha a 2 ha krajinotvorný sad. Na polích pěstujeme okolo dvaceti druhů plodin a některé ve vícero variantách. S větší výměrou pozemků jsme rozšířili i chov ovcí, v současnosti stádo čítá okolo 80 kusů. Ovce slouží hlavně k udržování trvalých travních porostů, z nichž je většina zařazena do opatření evropsky významných lokalit.
Snažíme se v maximální možné míře používat technologie s cílem trvale udržitelné péče o půdu, tj. podporovat mikrobiální život v půdě, eliminovat erozi, doplňovat organickou hmotu v podobě druhově bohatých meziplodinových směsí a kompostu. Pokud možno nezapravovat posklizňové zbytky a tím přispívat k přirozenému vývoji v  půdě. Dnes se tomuto způsodu práce s půdou říká Regenerativní zemědělství.
Naším současným i budoucím cílem je prosperující moderní rodinná farma, v níž se klade důraz na hospodáření, které podporuje a rozvíjí přirozenou funkci okolní krajiny a vytváří dobré životní podmínky žijících organismů.

E-shop

Prodejce a pěstitel:
máku, lisovaného oleje a zrnin pro ptactvo
ČESKÝ MODRÝ MÁK

ČESKÝ MODRÝ MÁK

Semena máku z naší farmy u Znojma jsou ojedinělá svým odstínem modré barvy, který se odvíjí od konkrétní odrůdy.

ZASTUDENA LISOVANÉ OLEJE

ZASTUDENA LISOVANÉ OLEJE

Náš v RAW kvalitě lisovaný olej vyniká svojí přirozenou chutí, vůní a barvou. Semínka pro tyto oleje vyrostla přímo na naší farmě v okolí Znojma.

KRMIVA

Zrniny pro exotické ptactvo, drůbež, holuby a hlodavce vypěstované na naší farmě. Naše farma se specializuje na špičkovou kvalitu čištění zrní. Neobsahuje prach ani jiné nečistoty, což je prospěšné pro zdraví ptáků.

Ocenění

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky, Jiří Marek
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025403

Popis projektu: Projekt “Rekonstrukce posklizňové linky, Jiří Marek” je spolufinancován Evropskou unií.
Díky projektu dojde k výměně technologie čištění ke snížení energetické náročnosti. Žadatel se zabývá
zemědělskou výrobou. V projektu dojde k výměně čističky obilovin a dopravníků za novou úspornou technologii.
Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Skip to content