My na farmě Markových jsme se letos rozhodli udělat významný krok vpřed v našem hospodaření. Poprvé zkoušíme dvoufázovou sklizeň lnu, inovativní metodu, která slibuje řešení dlouhodobého problému nerovnoměrného dozrávání této plodiny.“Vždy jsme se snažili být na špici v oblasti kvality a udržitelnosti,“ říká Jirka Marek, majitel farmy.
„Dvoufázová sklizeň lnu je pro nás dalším logickým krokem v tomto směru. Věříme, že nám pomůže vyřešit problémy s nerovnoměrným dozráváním našeho lnu a zlepší kvalitu našich semen.“Pro tento účel jsme se rozhodli investovat do pronájmu specializovaných strojů. Tento přístup nám umožňuje otestovat metodu bez nutnosti velkých počátečních investic do vlastní techniky.“Jsme velmi zvědaví na výsledky,“ pokračuje Jirka Marek. “

Pokud se metoda osvědčí, plánujeme ji v budoucnu použít i pro další plodiny, jako je ostropestřec a pohanka. Tyto plodiny často trpí podobnými problémy jako len, a dvoufázová sklizeň by mohla být řešením i pro ně.“Naše rozhodnutí vyzkoušet tuto metodu ukazuje, že čeští zemědělci jsou otevřeni inovacím a aktivně hledají způsoby, jak zlepšit kvalitu své produkce a efektivitu hospodaření.

Více o dvoufázové sklizni:

Dvoufázová sklizeň je metoda, která se skládá ze dvou hlavních kroků:

  1. Posečení do řádků: Speciálním strojem se plodina poseče a uloží do řádků na poli. Tento krok se provádí v době, kdy je většina rostlin zralá, ale některé části porostu ještě nedozrály.
  2. Prosýchání a sklizeň kombajnem: Posečená plodina se nechá asi týden prosychat na poli. Během této doby nedozrálé části rostlin dozrají a vlhkost semen se sníží. Po týdnu se provede sklizeň upraveným kombajnem.

Hlavní výhody této metody zahrnují:

  • Sjednocení dozrávání nerovnoměrně zrajícího porostu
  • Vyšší kvalitu semen díky rovnoměrnému dozrání a prosušení
  • Snížení vlhkosti semen, což usnadňuje jejich skladování a zpracování
  • Větší flexibilitu při načasování sklizně podle počasí a dostupnosti techniky

Tato metoda představuje slibný přístup k řešení problémů s nerovnoměrným dozráváním plodin a mohla by přinést významné zlepšení v kvalitě a efektivitě sklizně náročných plodin.

Skip to content